سرویس دهی منظم

قالی شویی ایران با استفاده از 5 سرویس مجزا برای مناطق مختلف شهر مشهد اکثر نقاط شهر را پشتیبانی می کند

سیستم سرویس دهی

قالی شویی ایران با استفاده از 5 خودرو مجزا به همراه نیرو های متخصص در تلاش است تا همیشه به موقع در خدمت شما عزیزان باشد.